PhotoBuildings
Architectural
Photobase

Пльзень, Chválenická, 26

Location:Czechia, Plzeň region, Пльзень, Chválenická
Series:Индивидуальные проекты кирпичных жилых домов
Architects:Тоуш М.
Developer:Stavební bytové druţstvo zaměstnanců Západočeského průmyslu
Floors:3
Construction:1962
Current state: In use 
Name/purpose:Кооперативный жилой дом
Жилой дом на 9 квартир, арх. Тоуш М. (M. Touš), 1962 г. [Vojtěch Cibulka. Architektura a urbanistická koncepce plzeňských sídlišť v letech 1945 až 1990. Plzen, 2013, P. 23. Сайт: Západočeská univerzita v Plzni].

Жилой дом на основе технологий семейства серий T0B.Your comment

Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.