PhotoBuildings
Architectural
Photobase

Таллинн — источники данных

[Википедия, лицензия CC-BY-SA]

M. Avalik. Sõjajärgne individaalelamu Nõmme mijööalal. Magistritöö, juhedaja Riin Alatalu : Eesti Knstiakadeemia knstikltuuri teaduskond minsuskaitse ja restaureerimise osakond. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2010.

A. Veski, K. Aarmann, A. Niine. Individuaalehitaja käsiraamat. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959.